Osaamisen arviointioppaat

Parasta osaamista-hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. hanke on julkaissut oppaat arvioinntin tueksi.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Osaamisen arviointioppaat

Viimeaikaiset tiedotteet

Muita tiedotteita ei löytynyt.