Osaamisen arviointioppaat

Parasta osaamista-hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. hanke on julkaissut oppaat arvioinntin tueksi.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille