Osaamisen arviointioppaat

Parasta osaamista-hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. hanke on julkaissut oppaat arvioinntin tueksi.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen och till vårdnadshavare

Senaste notiser

Inga övriga notiser hittades.