Osaamisen arviointioppaat

Parasta osaamista-hankkeessa kehitetään ja varmistetaan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaista toimien valtakunnallista ja yhdenmukaista laatua sekä luodaan yhtenäisiä käytäntöjä. hanke on julkaissut oppaat arvioinntin tueksi.


Publicly, for teachers, for students, for the staff and for guardians

Latest announcements

No other announcements could be found.